TEHNOLOGICA RADION SRL

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII DEBITOAREI TEHNOLOGICA RADION SRL INTOCMIT DE CONSORTIUL DE ADMINISTRATORI JUDICIARI

COS Târgoviște SA

Regulament privind organizarea si desfasurarea procedurii de vanzare a activului din patrimoniul debitoarei COS TARGOVISTE S.A. cu denumirea "MICROHOTEL - CAMIN 3" prin licitatie publica descrisa.

DOREMIT SRL
AROMET SACablul Romanesc SA


Pagini