PRIMA BROADCASTING GROUP SRL

Adunarea creditorilor va avea loc în data de 03.12.2015 ora 12:00, la RIN Central Hotel, situat în București, str. Traian , nr.55A, etaj 7, sala Mircea Eliade, având următoarea: ORDINE DE ZI: 1. Prezentarea situației debitoarei SC PRIMA BROADCASTING GROUP SRL. 2. Desemnarea Comitetului creditorilor în condiţiile art. 50 alineatul 4 și art. 51 din lege și propunerea președintelui acestuia. 3. Confirmarea administratorului judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL și stabilirea remunerației acestuia.MEREDITH SRL
Pagini