MEREDITH SRL

Informare cu privire la ordinea de zi a adunarii creditorilor Meredith SRL din 10.11.2020

COS Târgoviște SA


ROTARY CONSTRUCTII SRL

Convocare Adunare Creditori Rotary Constructii SRL - 01.10.2020

TEHNOLOGICA RADION SRL

Raport evaluare nr.180-26.08.2020 - TEHNOLOGICA RADION SRL

TEHNOLOGICA RADION SRL

Raport evaluare nr.163 din 17.07.2020 - TEHNOLOGICA RADION SRLIMOBILIARA SRL

ANUNT
 
Administratorul judiciar MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI al IMOBILIARA SRL anunta suspendarea licitatiilor de valorificare a bunurilor imobile:
- B27(fost 127), et.5, sc.B, NC 110743-C1-U38, SU= 48.04 mp, S teren = 28.14 mp
- B37(fost 146), et.8, sc.B, NC 110743-C1-U75, SU= 31.89 mp, S teren = 18.68 mp
 
Situate in Neptun, str. Gala Galaction nr. 70, Complex Plaza, Bloc D+P+10E, jud. Constanta.
 
Administrator judiciar MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI
 

Pagini