Anunt de vanzare MEREDITH SRL

 • Dată/Oră : Vineri, 24 August, 2018 - 14:00
Debitor : MEREDITH SRL Dosar : 33253/3/2014
Preț strigare :
PUBLICATIE DE VÂNZARE
 
MAESTRO SPRL - FILIALA BUCURESTI, cu sediul în Bucureşti, str. Petofi Sandor nr. 4, Sector 1, Tel. 031.432.85.03, Fax: 021.322.42.28, E-mail: office@smdamaestro.ro, www.smdamaestro.ro, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RFO II-0727/2014, in calitate de lichidator  judiciar al debitorului MEREDITH S.R.L- in faliment, cu sediul in Bucuresti, Bd.Unirii, nr.62, Bl.K5, Sc.2,et.2, ap.30, Sector 3,  J40/2385/1999, CIF 11552736, desemnat prin S.C. nr. 2108/12.04.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila in dosarul nr.33253/3/2014, anunţă organizarea de licitaţii publice in baza prevederilor art. 116 alin. 2 si 117 din Legea 85/2006 completata cu dispozitiile Codului de Procedura Civila aprobat prin Legea nr. 134/2010 pus in aplicare prin Legea nr. 76/2012 cu modificarile ulterioare, anunta vanzarea bunurilor apartinanad debitoarei prin licitatie publica.
 
 
Licitatia este publica cu strigare, prin metoda licitatiei competitive, urmand ca ofertele de participare sa fie depuse  pana cel tarziu in preziua licitatiei  orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor , nr.4, sector 1, Bucuresti .
Licitatiile pentru bunurile imobile vor avea loc in data de 24.08.2018 orele 14 la sediul lichidatorului judiciar iar pentru bunurile mobile licitatiile se vor tine in data de 24.08.2018, 31.08.2018, 07.09.2018, 14.09.2018, 21.09.2018 , 28.08.2018, 05.10.2018  si 12.10.2018  orele 14, la sediul lichidatorului judiciar, Str.Petofi Sandor , nr.4, sector 1, Bucuresti  . 
Vizionarea proprietatii industriale se poate face zilnic, la sediul din localitatea Magurele, jud Ilfov, sos. Atomistilor nr.122A. Participantii sunt obligati sa achizitioneze Caietul de sarcini valoarea caietului de sarcini este 2,000 lei+ TVA pentru bunurile imobile si 300 lei+TVA pentru bunurile mobile. 
Toate detaliile legate de licitatia publica cu strigare se regasesc in caietul de sarcini.
Informatii tel. 031.432.85.03 
 
Lichidator judiciar 
Maestro SPRL – filiala Bucuresti 
 

Anunt de vanzare AROMET SA

 • Dată/Oră : Joi, 23 August, 2018 - 12:00
Debitor : AROMET SA Dosar : 663/114/2013
Preț strigare :

ANUNŢ DE VÂNZARE

MAESTRO SPRL- Filiala Bucuresti (fosta SMDA INSOLVENCY SPRL), cod de identificare fiscală RO 32718093, cu sediul social in Bucuresti, Str. Petofi Sandor, nr.4, sector 1 în calitate de lichidator judiciar al debitorului AROMET SA , Municipiul Buzau, str. Sos. Brailei, nr. 15, judetul Buzau, cod postal 120118, cu nr. de ordine in Registrul Comertului J10/182/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 2406600, desemnat prin Incheierea de sedinta nr.444 din data de 09.11.2017 pronunţată de Tribunalul Buzau Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul 663/114/2013 anunţă organizarea de licitaţii publice in baza prevederilor art. 116 alin. 2 si 117 din Legea 85/2006 completata cu dispozitiile Codului de Procedura Civila aprobat prin Legea nr. 134/2010 pus in aplicare prin Legea nr. 76/2012 cu modificarile ulterioare, anunta vanzarea bunurilor apartinanad debitoarei prin licitatie publica.

Bunurile scoase la vanzare sunt conform Anexelor atasate:

Licitatia este publica cu strigare, prin metoda licitatiei competitive, urmand ca ofertele de participare sa fie depuse pana cel tarziu in preziua licitatiei orele 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor , nr.4, sector 1, Bucuresti .
Licitatiile se vor tine incepand cu data de 23.08.2018, 06.09.2018 si 20.09.2018 orele 12, la sediul lichidatorului judiciar, Str.Petofi Sandor , nr.4, sector 1, Bucuresti din doua in doua saptamani in ziua de joi. În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua peste doua saptamani, în aceeasi zi si în acelaşi loc.
Vizionarea proprietatii industriale se poate face zilnic, la sediul din oras Buzau, sos Brailei nr.15, jud.Buzau. Participantii sunt obligati sa achizitioneze Caietul de sarcini valoarea caietului de sarcini este 1,500 euro + TVA pentru bunurile imobile. Pentru vanzarea individuala a bunurilor mobile valoarea caietului de sarcini este 500 lei + TVA. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar din Str.Petofi Sandor , nr.4, sector 1, Bucuresti. 
Toate detaliile legate de licitatia publica cu strigare se regasesc in caietul de sarcini.
Informatii tel. 031.432.85.03 si 0730.97.01.47

Lichidator judiciar 
Maestro SPRL – filiala Bucuresti 


Anunt de vanzare GRUP ROMET SA

 • Dată/Oră : Joi, 23 August, 2018 - 12:00
Debitor : GRUP ROMET SA Dosar : 662/114/2013
Preț strigare :

ANUNŢ DE VÂNZARE

 

MAESTRO SPRL – FILIALA BUCURESTI cu sediul în Bucureşti, str. Petofi Sandor, nr.  4, sector 1, în calitate de  lichidator judiciar al  GRUP ROMET S.A, desemnat prin încheierea de şedinţă din data de 18.01.2018  pronunţată de Tribunalul Buzău Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul 662/114/2013 anunţă organizarea de licitaţii publice in baza prevederilor art. 116 alin. 2 si 117 din Legea 85/2006 completata cu dispozitiile Codului de Procedura Civila aprobat prin Legea nr. 134/2010 pus in aplicare prin Legea nr. 76/2012 cu modificarile ulterioare, anunta vanzarea bunurilor apartinanad debitoarei prin licitatie publica.

Bunurile scoase la vanzare sunt conform Anexelor 1,2.3.4. atasate:

Licitatia este publica cu strigare, prin metoda licitatiei competitive, urmand ca ofertele de participare sa fie depuse  pana cel tarziu in preziua licitatiei  orele 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor , nr.4, sector 1, Bucuresti .

Licitatiile se vor tine in  data de 23.08.2018 , 06.09.2018, 20.09.2018 orele 12, la sediul lichidatorului judiciar, Str.Petofi Sandor , nr.4, sector 1, Bucuresti  la un interval de  doua saptamani in ziua de joi.

Vizionarea proprietatii industriale se poate face zilnic, la sediul din oras Buzau, sos Brailei nr.15, jud.Buzau. Participantii sunt obligati sa achizitioneze Caietul de sarcini Valoarea caietului de sarcini este 1,500 euro + tva pentru bunurile imobile. Pentru vanzarea individuala a bunurilor mobile valoarea caietului de sarcini este 500 lei + tva. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar.

Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidator judiciar cu cel putin o zi  inainte de data licitatiei, de la sediul lichidatorului judiciar din Str.Petofi Sandor , nr.4, sector 1, Bucuresti . Toate detaliile legate de licitatia publica cu strigare se regasesc in caietul de sarcini.

Informatii tel. 031.432.85.03 si 0730.97.01.47

 

Lichidator judiciar

Maestro SPRL – filiala Bucuresti

 


Anunt de vanzare DECONS CO SRL

 • Dată/Oră : Luni, 13 August, 2018 - 12:00
Debitor : DECONS CO SRL Dosar : 659/93/2013
Preț strigare :

Anunt de vanzare DOREMIT SRL

 • Dată/Oră : Vineri, 10 August, 2018 - 14:00
Debitor : DOREMIT SRL Dosar : 42911/3/2014
Preț strigare :

Anunt de vanzare ROMSTRADE S.R.L

 • Dată/Oră : Joi, 2 August, 2018 - 12:00
Debitor : ROMSTRADE S.R.L Dosar : 92/122/2012
Preț strigare :
ANUNŢ DE VÂNZARE
 
 
               Consortiul format din Maestro SPRL  – Filiala Bucuresti ( fosta SMDA Insolvency SPRL), cu sediul social in Bucuresti, Str. Petofi Sandru, nr.4- parter, sector 1, Cod de identificare fiscală RO 32718093, inregistrata in Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II- 0727, Tel. +40 (31) 432 85 03, Fax: +40 (21) 322 42 28, e-mail office@smdamaestro.ro si DASCAL INSOLVENCY SPRL cu sediul social in str. Erou Floruta Ion nr.19, sector 2, Bucuresti si sediul ales in vederea comunicarii actelor de procedura in Bucuresti, str. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3, inregistrata in Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II - 0763,  Nr. Atestat 2A0763,  CUI 33337380, email insolventa@acdascal.ro,tel.004 0314056493; fax: 004 0213265430, în calitate de administratori  judiciari al debitorului  ROMSTRADE S.R.L , anunţă organizarea de licitaţii publice in baza prevederilor art. 116 alin. 2 si 117 din Legea 85/2006 completata cu dispozitiile Codului de Procedura Civila, anunta vanzarea bunurilor apartinanad debitoarei prin licitatie publica.  
 
Licitatia este publica cu strigare, prin metoda licitatiei competitive, urmand ca ofertele de participare sa fie depuse  pana cel tarziu in preziua licitatiei  orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor, nr.4, Bucuresti, sector 1.
Licitatiile se vor tine in fiecare zi de joi a saptamanii la  orele 12, la sediul lichidatorului judiciar Bucuresti, Str.Petofi Sandor, nr.4, Bucuresti, sector 1.
În caz de neadjudecare, licitaţiile  se vor relua saptamanal, în aceeasi zi si în acelaşi loc.
Vizionarea bunurilor  se poate face la locatia din Peregu Mare , jud.Arad – persoana de contact Popa Nicolae Tel: 0746543654.
Participantii sunt obligati sa achizitioneze Caietul de sarcini pentru bunurile mobile scoase la vanzare. Plata contravalorii Caietului de sarcini in suma de 100 lei+TVA se face in numerar la sediul lichidator judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor, nr.4, Bucuresti, sector 1 sau in :
Contul nr. RO33BTRLRONCRT0384260101;
Deschis la Banca Transilvania – filiala Unirii, pe numele din Maestro – Filiala Bucuresti( fosta SMDA Insolvency SPRL), cu sediul social in Bucuresti, Str. Petofi Sandru, nr.4- parter, sector 1; 
Cod de identificare fiscală RO 32718093.
Toate detaliile legate de licitatia publica cu strigare se regasesc in caietul de sarcini.
 
Licitatiile se vor tine incepand din  data de 19.07.2018, saptamanal in fiecare zi de joi, ora 12 la sediul administratorului  judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor , nr.4, parter, sector 1, tel. 031.432.85.03 . 
Ofertele de participare pot fi depuse  pana cel tarziu in preziua licitatiei  orele 12:00, la sediul administratorului  judiciar .
Contravaloarea Caietului de sarcini este de :
-5.000 lei+ TVA pentru TEREN  si poate fi achizitionat de la sediul administratorului  judiciar Maestro SPRL  – Filiala Bucuresti din Bucuresti, Str.Petofi Sandor , nr.4, parter, sector 1. 
 
 
 
Administrator judiciar al SC ROMSTRADE SRL – in insolventa
Consortiul MAESTRO SPRL - Filiala Bucuresti (fosta SMDA Insolvency SPRL)
 si DASCALINSOLVENCY SPRL  
 

Anunt de vanzare ROMSTRADE S.R.L

 • Dată/Oră : Marţi, 24 Iulie, 2018 - 12:00
Debitor : ROMSTRADE S.R.L Dosar : 92/122/2012
Preț strigare :

ANUNŢ DE VÂNZARE

Consortiul format din Maestro SPRL  – Filiala Bucuresti ( fosta SMDA Insolvency SPRL), cu sediul social in Bucuresti, Str. Petofi Sandru, nr.4- parter, sector 1, Cod de identificare fiscală RO 32718093, inregistrata in Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II- 0727, Tel. +40 (31) 432 85 03, Fax: +40 (21) 322 42 28, e-mail office@smdamaestro.ro si DASCAL INSOLVENCY SPRL cu sediul social in str. Erou Floruta Ion nr.19, sector 2, Bucuresti si sediul ales in vederea comunicarii actelor de procedura in Bucuresti, str. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3, inregistrata in Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II - 0763,  Nr. Atestat 2A0763,  CUI 33337380, email insolventa@acdascal.ro,tel.004 0314056493; fax: 004 0213265430, în calitate de administratori  judiciari al debitorului  ROMSTRADE S.R.L , anunţă organizarea de licitaţii publice in baza prevederilor art. 116 alin. 2 si 117 din Legea 85/2006 completata cu dispozitiile Codului de Procedura Civila, anunta vanzarea bunurilor apartinanad debitoarei prin licitatie publica. 

 

Licitatia este publica cu strigare, prin metoda licitatiei competitive, urmand ca ofertele de participare sa fie depuse  pana cel tarziu in preziua licitatiei  orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor, nr.4, Bucuresti, sector 1.

Licitatiile se vor tine incepand in  data de 24.07.2018, 31.07.2018, 07.08.2018, 14.08.2018, 21.08.2018,   orele 12, la sediul lichidatorului judiciar Bucuresti, Str.Petofi Sandor, nr.4, Bucuresti, sector 1.

 În caz de neadjudecare, licitaţiile  se vor relua saptamanal, în aceeasi zi si în acelaşi loc.

Vizionarea utilajelor de constructii se poate face zilnic, la sediul din Adunatii Copaceni, jud.Giurgiu.

Participantii sunt obligati sa achizitioneze Caietul de sarcini pentru bunurile mobile scoase la vanzare. Plata contravalorii Caietului de sarcini in suma de 100 lei+TVA se face in numerar la sediul lichidator judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor, nr.4, Bucuresti, sector 1 sau in :

 • Contul nr. RO33BTRLRONCRT0384260101;
 • Deschis la Banca Transilvania – filiala Unirii, pe numele din Maestro – Filiala Bucuresti( fosta SMDA Insolvency SPRL), cu sediul social in Bucuresti, Str. Petofi Sandru, nr.4- parter, sector 1;
 • Cod de identificare fiscală RO 32718093.

 

Toate detaliile legate de licitatia publica cu strigare se regasesc in caietul de sarcini.

Persoana de contact pentru vizionare bunuri  Stoica Constantin tel.0751.001.048.

 

Administrator judiciar al SC ROMSTRADE SRL – in insolventa

Consortiul MAESTRO SPRL - Filiala Bucuresti (fosta SMDA Insolvency SPRL)

 si DASCALINSOLVENCY SPRL  Prin reprezentanti legali :

 

Anca Cristina SIRBU

 

Catalin Andrei DASCAL

 


Anunt de vanzare Tehnologica Radion SRL

 • Dată/Oră : Miercuri, 27 Iunie, 2018 - 14:00
Debitor : TEHNOLOGICA RADION SRL Dosar : 29969/3/2014
Preț strigare :

Anunt de vanzare ROMSTRADE S.R.L

 • Dată/Oră : Joi, 24 Mai, 2018 - 00:00
Debitor : ROMSTRADE S.R.L Dosar : 92/122/2012
Preț strigare :

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA SRL

 • Dată/Oră : Joi, 22 Martie, 2018 - 11:00
Debitor : IMOBILIARA SRL Dosar : 4750/3/2015
Preț strigare : In pdf.
 • Terenul intravilan  în suprafață de 390 mp, situat în București, str. Uranus nr.73A, sector 5, intabulat în Cartea Funciară nr. 205523 a OCPI sector 5, având nr. cadastral 205523.  Preț pornire licitație = 209.200 euro + TVA

 

 • Terenul intravilan în suprafață de 110 mp, situat în București, str. Meteorilor nr.12, sector 5, Bucuresti, intabulat în Cartea Funciară nr. 205200 a OCPI sector 5, având nr. cadastral 205200.  Preț pornire licitație = 81.100 euro + TVA

 

 • Terenul intravilan în suprafață de 210 mp, situat în București, str. Meteorilor nr.14, sector 5, Bucuresti, intabulat în Cartea Funciară nr. 203955 a OCPI sector 5, având nr. cadastral 203955.  Preț pornire licitație = 152.050 euro + TVA

 


Pagini