AROMET SA

MAESTRO S.P.R.L. - Filiala Bucuresti - Lichidator Judiciar al GRUP ROMET S.A – În faliment și AROMET S.A - În faliment, anunţă organizarea de licitaţii publice cu strigare pentru vânzarea bunurilor imobile (proprietățile industriale și terenul aferent) din Municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, nr.15, precum și a bunurilor mobile aflate în locația din Municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, nr.15, toate acestea aparținând GRUP ROMET S.A și AROMET S.A. Preţurile de pornire ale bunurillor imobile şi mobile pot fi vizionate pe site-ul www.smdamaestro.ro. Valoarea caietului de sarcini este 500 euro + TVA pentru bunurile imobile vândute individual, respectiv 500 lei + TVA pentru bunurile mobile vândute individual. Caietul de sarcini poate fi achiziționat in numerar, de la sediul lichidatorului judiciar, sau cu ordin de plata, în contul MAESTRO SPRL Filiala Bucuresti, cod IBAN – RO33 BTRL RONC RT03 8426 0101 deschis la Banca Transilvania BUCURESTI, CIF: 32718093. Toate detaliile legate de licitatia publică cu strigare se regăsesc în caietul de sarcini. Licitaţia este publică cu strigare prin metoda licitaţiei competitive, urmând ca documentele de participare să fie depuse până cel târziu în preziua licitaţiei ora 14,00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str, Petofi Sandor nr. 4, sector 1, tel. 0314328503. Licitațiile se vor ține la sediul lichidatorului judiciar, la un interval de două săptămâni începând cu data de 08.09.2022 ora 1200 , pentru AROMET SA și ora 1300 pentru GRUP ROMET SA. Vizionarea bunurilor poate fi făcută zilnic la sediul din Municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, nr.15. Informaţii tel. 0730.97.01.47.

GRUP ROMET SA

MAESTRO S.P.R.L. - Filiala Bucuresti - Lichidator Judiciar al GRUP ROMET S.A – În faliment și AROMET S.A - În faliment, anunţă organizarea de licitaţii publice cu strigare pentru vânzarea bunurilor imobile (proprietățile industriale și terenul aferent) din Municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, nr.15, precum și a bunurilor mobile aflate în locația din Municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, nr.15, toate acestea aparținând GRUP ROMET S.A și AROMET S.A. Preţurile de pornire ale bunurillor imobile şi mobile pot fi vizionate pe site-ul www.smdamaestro.ro. Valoarea caietului de sarcini este 500 euro + TVA pentru bunurile imobile vândute individual, respectiv 500 lei + TVA pentru bunurile mobile vândute individual. Caietul de sarcini poate fi achiziționat in numerar, de la sediul lichidatorului judiciar, sau cu ordin de plata, în contul MAESTRO SPRL Filiala Bucuresti, cod IBAN – RO33 BTRL RONC RT03 8426 0101 deschis la Banca Transilvania BUCURESTI, CIF: 32718093. Toate detaliile legate de licitatia publică cu strigare se regăsesc în caietul de sarcini. Licitaţia este publică cu strigare prin metoda licitaţiei competitive, urmând ca documentele de participare să fie depuse până cel târziu în preziua licitaţiei ora 14,00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str, Petofi Sandor nr. 4, sector 1, tel. 0314328503. Licitațiile se vor ține la sediul lichidatorului judiciar, la un interval de două săptămâni începând cu data de 08.09.2022 ora 1200 , pentru AROMET SA și ora 1300 pentru GRUP ROMET SA. Vizionarea bunurilor poate fi făcută zilnic la sediul din Municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, nr.15. Informaţii tel. 0730.97.01.47.

NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL

Regulament de vanzare Ford Fiesta - NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRLCOS Târgoviște SA

Convocare Adunare Creditori COS Târgoviște SA - 23.05.2022

NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL

Regulament de vanzare NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL

NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL

Raport de evaluare NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL (406)

Pagini